י.ש.מ. - ציוד רפואי ושיקומי מבית יד שרה

תקנון - י.ש.מ. - ציוד רפואי ושיקומי מבית יד שרה

בס"ד

תקנון האתרתנאי שימוש תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תקנון זה, דינו כחוזה משפטי לכל דבר וענין. הרכישה באתר מהווה הסכמה לכל הנאמר בו.  לפיכך הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון, ולסמן כי קראתם אותו וכי אתם מסכימים עם כל הנאמר בו.

תקנון זה הינו בין מבצע פעולת הקניה באתר (להלן "הלקוח") לבין חברת "י.ש.מ. ציוד רפואי ושיקומי בע"מ" (להלן "החברה")


רכישה באתר

 1. הרכישה  תלויה באישור חברת האשראי.
 2. בביצוע קניה, יהווה רישום העסקה כפי שמופיע ברשומות החברה, ראיה סופית לנכונות העסקה.
 3. הנתונים של הציוד המופיעים באתר הינם באחריות היצרנים והספקים. כל החומר מועתק ממה שנמסר או נכתב על ידם.
 4. באם לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - תשלח הודעה ללקוח תוך שבוע.
 5. ביד החברה לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  • "טעות סופר", במחיר המוצר או בתיאורו.
  • תקלה ברשת או בעיה טכנית אשר שיבשה את התכנים באתר מפעולתם התקינה.
  • כוח עליון, כגון: מלחמה , פעולת איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ישבש את ביצוע המכירה.
  • אזל המוצר מהמלאי  ואין אפשרות להשיג אותו מאחד מהספקים הקבועים של החברה. במקרה כזה ייווצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
 6. הודעה על ביטול המכירה, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 7 ימי עבודה.
 7. חברת יש"מ - ציוד רפואי ושיקומי מבית יד שרה, הינה חברה שומרת שבת, לפיכך אתר החברה סגור לרכישות בשבתות וחגי ישראל. (החל מזמן הדלקת נרות יום שישי / ערב חג לפנות ערב, עד מוצאי שבת/חג). אם עקב תקלה במערכת הוסרה החסימה ותערכנה קניות בשבת או בחג, חברת יש"ם לא תוכל לכבד אותן, והעסקה תבוטל.
 8. מבלי לגרוע בנ"ל, תהיה רשאית החברה לבטל רכישה באחד מהמקרים הבאים:
  • בגין חוב כספי האמור להיפרע שלא נפרע.
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • שימוש בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר באתר.
  • מסירת פרטים שגויים ו/או שקריים.
  • ביצוע מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי, לרבות מנויים אחרים.

  בנוסף עלינו להדגיש:

 9. הגשת פרט כוזב אשר בו אפשרות גרימת נזק לזולת הינה עבירה פלילית עם כל המשתמע מכך!
 10. רישום ו/או מסירת פרטים על ידך  בכל צורה שהיא, מהווה אישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דואר אלקטרוני, sms וכו'. למעט אם הודעת על סירובך בפירוש.
 11. החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות לתיבת הדואר האלקטרונית, בגין הרכישה. כל הודעה שנשלחה תחשב כאילו התקבלה. כ"כ החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות שונות, כגון פרסומות. בכל הודעת פרסומת ישנה האפשרות ללקוח להודיע על רצונו להימנע מקבלת פרסומות אלו.

אחריות

 1. האחריות על הציוד, כפופה לתנאי תעודת האחריות (באם ישנה) ותנאי היבואן.
 2. האחריות הינה אך ורק על הציוד עצמו. האחריות אינה כוללת שבר פיזי!
 3. החזרה/החלפה של מוצר, אך ורק באריזתו המקורית ובאם לא נפגם ו/או נעשה שימוש.
 4. הרכישה באתר נעשית על תנאי ברור, כי החברה לא תישא באחריות על כל נזק שיגרם מחמת הציוד, אפילו הוכח כי היה פגום מתחילתו! מוסכם בזאת כי השימוש בציוד הוא על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד!
 5. כברירת מחדל ישנה אחריות שנה. אלא אם א"כ מפורש אחרת.
 6. ככלל, ישנה אחריות על כל הציוד, להוציא אם פורש אחרת.
 7. האחריות מותנית בשימוש נכון וסביר על פי כללי היצרן/היבואן. במקרה, ולפי ראות עיני החברה נעשה שימוש בלתי סביר בעליל במוצר - לא תישא החברה באחריות לנזקים.
 8. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם.

אספקה ומשלוח

 1. מועדי המשלוח הינם מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 2. חיוב דמי המשלוח (במידה וקיימים דמי משלוח, כגון ברכישה בפחות מהסכום הפוטר מדמי משלוח) חל מרגע שליחת החפץ, אף אם טרם קיבל אותו הלקוח.
 3. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
 4. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 5. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 6. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
   ונזקי טבע.
  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק, יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
 8. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים, כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק ימי עסקים, קרי: ימים א'-ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 9. אספקת המוצרים הינה עד הבית ע"י חברת שליחויות, בהתאם למפורט בהזמנה. 
 10. המונח "הובלה ואספקה" בתקנון זה, משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח. פעולות אלה כוללות: קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.   

החזרת מוצרים וביטול עסקה

 1. לקוח רשאי לבטל את העסקה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן ה'תשמ"א 1981.
 2. ניתן להחזיר מוצר שנרכש דרך האתר או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא, במידה והתקיימו כל התנאים הבאים:    
  • המוצר מוחזר באריזתו המקורית
  • לא נעשה במוצר שימוש כלשהו ולא חלה בו הרעה מוחשית, לרבות כל סוגי נזק שהם.
  • המוצר מוחזר בצירוף חשבונית מקור בלבד!

  ללא חשבונית מקור אין שום אפשרות לקבל חזרה את המוצר!

 3. למרות הסעיף הקודם, אנו ממליצים בחום לכל לקוח ליצור קשר גם אם עברו 14 יום.
  מבלי להתחייב, ייתכן שנוכל לקבל מוצרים מעבר לזמן זה, ואפילו לאחר שנה! זאת כמובן אם התמלאו כל התנאים הנזכרים בסעיף הקודם.
 4. אין להחזיר מוצרים האסורים בהחזרה ע"פ החוק, כגון ציוד רפואי מתכלה ותרופות.
 5. אין אפשרות החזרה במוצרים שהורכבו והותאמו במיוחד לדרישת הלקוח. למעט במקרה של מוצר פגום.
 6. החברה תזכה את הצרכן באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן -ההחזר יהיה בצ'ק מזומן, שישלח לכתובת הצרכן בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
 7. יום הביטול נחשב מבחינתנו, היום בו הגיעה אלינו החשבונית המקורית – בדואר או באופן ידני.

 8. סופק המוצר ללקוח - חובת החזרת המוצר חלה על הלקוח, וכמובן תהיה על חשבונו.
 9. בעסקת מכר מרחוק, במידה והצרכן פשוט החליט כי ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה, או 100 ש"ח -לפי הנמוך מביניהם בלבד.
 10. עם זאת עלינו לציין, כי מבלי להתחייב, סביר להניח כי ברוב המקרים לא נדרוש דמי ביטול כלל.
 11. במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה  או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול.
 12. ביטל הלקוח עסקת מכר שנשלחה אליו ללא חיוב דמי משלוח, יחויב הלקוח (חוץ מדמי ביטול העסקה שהחברה רשאית לגבות כחוק) בדמי המשלוח המקוריים.
 13. דוגמא להמחשה: לקוח שהזמין מוצר בערך 500 ₪ (שבסכום זה אין דמי משלוח). ביטל הלקוח את העסקה לאחר שנשלחה אליו. יחויב הלקוח ב30 ₪ דמי משלוח  ביקש הלקוח איסוף המוצר מביתו חזרה יחויב ב-30 ₪ נוספים. ס"ה 60 ₪ דמי משלוחים בלבד.
  באם החברה תחליט שהיא רוצה לגבות דמי ביטול, יגבה בנוסף עוד 25 ₪ דמי ביטול. ס"ה 85 ₪. התעריפים הללו הם רק לדוגמא ואינם מחייבים.

 14. קיבל הלקוח מוצר פגום - באם הודיע על כך בכתב (כולל דואר אלקטרוני) בתוך 14 יום -חובת האיסוף חלה על החברה תוך 7 ימים (הכוללים איסוף ובדיקת המוצר- אם אכן הוא פגום, כנטען)  ואספקת  מוצר חדש תקין ללקוח תוך 7 ימים נוספים.

מדיניות הגנת פרטיות באתר:

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

 1. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר, לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.
 2. במידע לא מזהה, כלומר: מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
 3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, על מנת לשמור  ככל האפשר על סודיות מידע. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 4. לא קיימים גופים נוספים הפועלים מהאתר.
 5. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 6. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 7. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 8. בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדו', נדרש מידע כמפורט: שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכדו'.
  לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל: כשמזמינים מתנה לאדם אחר,  רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדו'.
  • במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכדו').
  • המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
  • מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
 9. במקרה ששלחת לנו דוא"ל, נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת, לצורך משלוח דוא"ל חוזר, אך לא לכל מטרה אחרת. כמו כן, לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

כללי:

 1. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 2. החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם כן זה כלול במחיר המוצר ומצוין במפורש באתר.
 3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד!  יש לדעת כי לפעמים המוצר המסופק דומה, אבל איננו זהה לתמונה המופיעה באתר - בצבע, בפרטים שוליים, או ביצרן.
 4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 5. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות תמונות, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
 6. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. החברה לא תישא באחריות לתכנים מסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות לתכנים אלו ולכל תוצאה משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. וכן כל התוצאות מכל סוג שהוא.
 9. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש וגולש. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים או התגובות בעקבות פרסום תכנים באתר.
 10. תכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ או טיפול מקצועי רפואי שיקומי או סיעודי במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים דעה אישית מסוימת של הכותב. ההחלטה להסתמך על תכנים שפורסמו באתר חלה על המשתמש בלבד והוא לבדו נושא באחריות המלאה והבלעדית לפעולה ולתוצאותיה.
 11. המשתמש מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. לרבות תביעות צד שלישי.
 12. מפעילי האתר יהיו רשאים לסגור את האתר, לשנות את מבנהו, עיצובו וזמינותם של השירותים ו\או התכנים הניתנים בו, כל זאת ללא כל צורך להודיע על כך לאיש. לאור האמור, מובהר בזאת כי לא יהיה למפרסם ו\או למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בקשר לכך.
 13. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות אשר ניתן באתר לא יופרע, או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של מפעילי האתר ו\או ספקי השירות שלו. לאור האמור, מובהר בזאת כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו עקב כך.
 14. החברה ו/או מפעילי האתר, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים, לנזק מסוג כלשהו העלול להגרם למשתמש, עקב אי זמינות האתר, ו/או עקב עיכובים, כשלים, ניתוקים ו/או הפרעות בשימוש באתר, בשל תקלות, ליקויים טכניים, או בשל טעויות אנוש.
 15. החברה ו/או מפעילי האתר, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים לשום שיבוש, הפרעה, התערבות, ציתות,  פעולה בלתי מורשית או בלתי חוקית בקשר לאתר, על ידי המשתמש ו/או משתמשים אחרים באתר, או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.
 16. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
 17. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
 18. על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
 19. מפעילי האתר רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. מפעילי האתר יפרסמו את התנאים החדשים באתר ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם.
 20. הקישורים ("links") מהאתר לאתרים אחרים ברשת, נכללו באתר לנוחיות המשתמש בלבד, בלא שתחול על החברה אחריות כלשהי לגבי האתרים המקושרים, תכנם, תקינותם, זמינותם, אבטחת המידע בהם ובתקשורת עמם, ו/או לכל דבר ועניין אחר בקשר עמם. השימוש בקישורים ו/או באתרים המקושרים באמצעותם, הוא באחריות המשתמש בלבד.

בכל מקרה של סתירה בין המידע הכלול באתר, לבין מידע אחר שנמסר ו/או פורסם, ו/או לבין המציאות, החברה תהא מחויבת אך ורק למידע שיימסר על ידה, בעת הזמנת השירות ו/או ההתקשרות עמה, בפועל, ולא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם עקב שימוש במידע ו/או הסתמכות על המידע הכלול באתר.


שירות לקוחות:

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות ל:
"י.ש.מ. ציוד רפואי ושיקומי בע"מ"
טלפון: 02-6444670 או 1-800-826-286
פקס: 153-26-444-671
ליצירת קשר דרך האתר לחץ כאן. 

אנו מאחלים לכם את מלוא התועלת מהקניה!
י.ש.מ. ציוד רפואי ושיקומי בע"מ